เขาบอกว่าหนังสือหนึ่งเล่มบ่งบอกความสนใจหนึ่งอย่าง แปลว่าถ้าสนใจหลายๆอย่างก็หมดตูด :p

เขาบอกว่าหนังสือหนึ่งเล่มบ่งบอกความสนใจหนึ่งอย่าง แปลว่าถ้าสนใจหลายๆอย่างก็หมดตูด :p